17.09.2013

3. Letnia Szkoła PPP
Strategiczne instrumenty kształtowania przyszłkości
Strategische Instrumente für die Gestaltung der Zukunft
dnia 17. września 2013 roku na uniwersytecie w Poczdamie
Christian Pelzeter na przykładzie Ministerstwa Federalnego Nauki i Szkolnictwa (BMBF) w Berlinie wyjaśni:
Partnerstwo Publiczno-Prawne a jakość Architektury
- Czy Partnerstwo Publiczno-Prawne i jakość architektury są ze sobą sprzeczne?
- Doświadczenia na podstawie projektu BMBF
- Krytyczne czynniki sukcesu dla przyszłych projektów

▼ Projektinfo