26.08.2013

Miejska Klinika w Brandenurgu nad rzeką Hawelą
2.etap rozbudowy
Zakończenie rozbudowy i przebudowy

Ofilcajne otwarcie budynku nr 3 (budynek wschodni) odbędzie się w poniedziałek, 26. sierpnia 2013 r.

Zespół: Edzard Schultz (odpowiedzialny Partner), Gautam Shastri (kierownik projektu), Kathrin Bockholt, Arianna Bonfatti, Katharina Brüggen, Annette Dörr, Bärbel Fitzner, Manja Knauer, Daniela Kockert, Daniela Luhm, Irina Rolser, Barbara Schott
Nadzór nad budową: Florian Fahr (Kierownik budowy), Kathrin Bockholt, Carola Butze, Sabine Donke, Hana Michálková, Andrea Ostendorf, Jan  Winterstein

Link do projektu

▼ Projektinfo