Projekte Detail PL

Zdjęcia: Christian Gahl

Dom nad Rupenhorn, Berlin
Remont i odbudowa do stanu z roku 1930

Inwestor: Dr. Christa Kliemke und Prof. Robert Wischer, Berlin
Usługa: Usługi architektoniczne, Faza projektowa: 3 - 8 HOAI
Ukończenie: 10/2011
Powierzchnia brutto: 456 m²

Nagrody: Nagroda Państwowa dla Rzemiosła Ręcznego w zakresie prac konserwatorskich, 1. Nagroda

Zdjęcia: Christian Gahl

Dom nad Rupenhorn, Berlin
Remont i odbudowa do stanu z roku 1930

Inwestor: Dr. Christa Kliemke und Prof. Robert Wischer, Berlin
Usługa: Usługi architektoniczne, Faza projektowa: 3 - 8 HOAI
Ukończenie: 10/2011
Powierzchnia brutto: 456 m²

Nagrody: Nagroda Państwowa dla Rzemiosła Ręcznego w zakresie prac konserwatorskich, 1. Nagroda

Zdjęcia: Christian Gahl

Dom nad Rupenhorn, Berlin
Remont i odbudowa do stanu z roku 1930

Inwestor: Dr. Christa Kliemke und Prof. Robert Wischer, Berlin
Usługa: Usługi architektoniczne, Faza projektowa: 3 - 8 HOAI
Ukończenie: 10/2011
Powierzchnia brutto: 456 m²

Nagrody: Nagroda Państwowa dla Rzemiosła Ręcznego w zakresie prac konserwatorskich, 1. Nagroda

Zdjęcia: Christian Gahl

Dom nad Rupenhorn, Berlin
Remont i odbudowa do stanu z roku 1930

Inwestor: Dr. Christa Kliemke und Prof. Robert Wischer, Berlin
Usługa: Usługi architektoniczne, Faza projektowa: 3 - 8 HOAI
Ukończenie: 10/2011
Powierzchnia brutto: 456 m²

Nagrody: Nagroda Państwowa dla Rzemiosła Ręcznego w zakresie prac konserwatorskich, 1. Nagroda

Dom nad Rupenhorn, Berlin
Remont i odbudowa do stanu z roku 1930

Inwestor: Dr. Christa Kliemke und Prof. Robert Wischer, Berlin
Usługa: Usługi architektoniczne, Faza projektowa: 3 - 8 HOAI
Ukończenie: 10/2011
Powierzchnia brutto: 456 m²

Nagrody: Nagroda Państwowa dla Rzemiosła Ręcznego w zakresie prac konserwatorskich, 1. Nagroda

▼ Projektinfo